Προστασία προσωπικών δεδομένων

 


Κατά την εγγραφή του χρήστη στο pepeyoyo.gr θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Το pepeyoyo.gr είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία και τον νόμο Ν 2472/1997περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   . Τα στοιχεία που δηλώνονται από το χρήστη, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την:

1.εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών

2.ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,

3.ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,


Κατ' εξαίρεση το pepeyoyo.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

1.Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

2.Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Διαβάστε την ισχύουσα νομοθεσία εδώ

Η χρήση των υπηρεσιών του pepeyoyo.gr συνεπάγεται  την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.


ΑρχικήΑρχική

Αναζήτηση

Καλάθι  

(άδειο)

Νέα προϊόντα

No new products at this time

paypal
Διαφήμιση